Wizyt:
Dzisiaj: 4Wszystkich: 4291

O nas

Spółdzielnia Socjalna „DOBRODZIEJ” została założona przez dwa podmioty prawne tj przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie oraz Fundację  na Rzecz Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu i Zawodowemu „Otwórz się na świat”. 

W dniu 24 października 2013 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od początku swojej działalności DOBRODZIEJ ukierunkowany jest na działania zwrócone ku osobom wykluczonym społecznie. W swojej ofercie Spółdzielnia świadczy m.in. opiekę nad osobami starszymi i chorymi, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, opiekę nad domem oraz zajmuje się produkcją podpałek ekologicznych do grilla czy też do kominka. 

Spółdzielnia Socjalna DOBRODZIEJ zatrudnia osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje ograniczenia nie znalazły pracy, dając im możliwość aktywizacji społecznej, zawodowej oraz integracji. Zdając sobie sprawę 

z potrzeby wspierania osób wykluczonych Spółdzielnia stawia sobie za cel, tak rozwijać przedsiębiorstwo, by móc zatrudniać w nim osoby niepełnosprawne, wspierać osoby wykluczone, a tym samym wyrównywać szanse na godne życie wszystkich zagrożonych marginalizacją. Zapraszamy do skorzystania z oferty Spółdzielni.